1. Πρόσωπο
  2. Δικηγόρος - Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Εταιρικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο
  4. Άνδρας
  5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    1. 201849 ⟶ Τριανταφυλλάκης, Γεώργιος Δ.
Τριανταφυλλάκης