Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων - Τρίτη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. pdf
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης