1. Πρόσωπο
  2. Επίκουρη Καθηγήτρια
  3. Εμπορικό δίκαιο - Τραπεζικό δίκαιο
  4. Γυναίκα
  5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λιβαδά