Ρόκας, Νικόλαος Κ.

 1. Πρόσωπο
 2. 1940
 3. Αθήνα
 4. Δικηγόρος - Καθηγητής πανεπιστημίου
 5. Αστικό δίκαιο - Εμπορικό δίκαιο
 6. Άνδρας
  1. Ομότιμος Καθηγητής του εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1961). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μονάχου.

   Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1971). Τακτικός καθηγητής το 1981.

   Επιστημονική δραστηριότητα: Έχει επανειλημμένα συμμετάσχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διατελέσει μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Ιδιοκτήτης και διευθυντής μαζί με τον Ιωάννη Ρόκα του περιοδικού «Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου».

   Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγορεί σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  1. 28455 ⟶ Ρόκας, Νικόλαος Κων.