Τεχνική προστασία περιβάλλοντος : αρχές αειφορίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Ντζιαχρήστος, Λεωνίδας
  2. Σλίνη, Θεοδώρα
  3. Μουσιόπουλος, Νικόλαος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Εισαγωγή: Αρχές Αειφορίας 
   2. Φυσικοί Πόροι και Αειφορία 
   3. Αειροφία και Ανάπτυξη 
   4. Τεχνικές Αξιολόγησης Αειφορίας 
   5. Βιοχημικοί Κύκλοι 
   6. Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
   7. Μείωση Αέριας Ρύπανσης 
   8. Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας 
   9. Αειφορία στην Κατανάλωση Ενέργειας 
   10. Διαχείριση Απορριμμάτων 
   11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
   12. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
   13. Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ) 
   14. Εκτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας