Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης : μελέτη, ανάλυση και διαχείριση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Μητάκος, Θεόδωρος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 282 σελίδες : γραφήματα
 6. 9789606034053
  1. 1. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
   2. Περιγραφή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 
   3. Διαδικασίες 
   4. Οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 
   5. Ο ρόλος των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
   6. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών: Υλικό 
   7. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών: Λογισμικό 
   8. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 
   9. Διαχείριση έργων