Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - Τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. pdf
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης