1. Πρόσωπο
  2. Καθηγητής πανεπιστημίου
  3. Ατομικά δικαιώματα - Συνταγματικό δίκαιο
  4. Άνδρας
  5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
    1. 263176 ⟶ Βλαχόπουλος, Σπύρος Β.
Βλαχόπουλος, Σπύρος Β.