Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Ενοχικό δίκαιο : γενικό μέρος - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2015»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. pdf
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης