Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της αρχαιότητας - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2012»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. docx
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης