1. Έκδοση
    1. Παπαδοπούλου, Δέσποινα (1964-)
    2. Κουραχάνης, Νικόλαος (1987-)
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Τόπος (Εκδοτικός οργανισμός), 2017
εξώφυλλο της έκδοσης