1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κοππά, Μαριλένα
 2. 1997
 3. Ελληνική
  1. Μειονότητες -- Βαλκανική Χερσόνησος -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
  2. Βαλκανική Χερσόνησος -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 20ός αιώνας
  3. Βαλκανική Χερσόνησος
  1. Το βιβλίο έχει στόχο να αναλύσει το μειονοτικό φαινόμενο στα Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Μετά από μια ιστορική αναδρομή των σχέσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στην περιοχή, επιχειρείται μια ταξινόμηση των σημερινών επιλογών των πολιτικών κέντρων καθώς και των απαντήσεων / αντιδράσεων των μειονοτήτων. Παρουσιάζονται τέλος μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων που καταδεικνύουν τα πλαίσια των δύσκολων σχέσεων μεταξύ πολιτικού κέντρου και μειονοτήτων στη σύγχρονη βαλκανική πραγματικότητα.

   Πολιτεία
Οι μειονότητες στα μετά-Κομμουνιστικά Βαλκάνια