Γαρδίκα, Κατερίνα

  1. Πρόσωπο
Φωτογραφία προσώπου