1. Έκδοση
    1. Αθανασίου, Αθηνά
    1. Αθανασίου, Αθηνά
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Νήσος (Εκδοτικός οργανισμός), 2016