Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι : η σύγχρονη βρετανική σχολή - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη (Εκδοτικός οργανισμός), 1983

 1. Έκδοση
  1. Kuper, Adam (1941)
  1. Μιχαλοπούλου - Βεΐκου, Χριστίνα
  1. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (1954-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη (Εκδοτικός οργανισμός)
 2. 1983
  1. Εξερευνήσεις και εξερευνητές (εισαγωγικό σχόλιο του 
   επιμελητή -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος 
   στην αναθεωρημένη έκδοση -- 1. Ο Malinowski -- 2. Ο 
   Radcliffe-Brown -- 3. Οι δεκαετίες 1930 και 1940 - από τη 
   λειτουργία στη δομή -- 4. Ανθρωπολογία και αποικιοκρατία -- 
   5. Από το χάρισμα στη ρουτίνα -- 6. Ο Leach και ο Gluckman
   -- 7. Ο Levi-Strauss και ο βρετανικό νεοδομισμός -- 8.
   Τα ισχνά χρόνια: 1972-1982 -- 9. Συμπέρασμα: εθνογραφία,
   σύγκριση και θεωρία -- Παράρτημα -- Σημειώσεις.
εξώφυλλο της έκδοσης