Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Έκτη αναθεωρημενη εκδοση.

  1. Έκδοση
    1. Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α (1961-)
  2. Έκτη αναθεωρημενη εκδοση
    1. τόμος. 1. Γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά μετά τη Νίκαια
Εικόνα του εξώφυλλου της έκδοσης