1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Young, Hugh D.
  2. Freedman, Roger A.
  3. Ford, A. Lewis (Albert Lewis)
 2. 2004
  1. Μαθηματικά
  2. Φυσική
  3. Ηλεκτρομαγνητισμός