Σταθόπουλος, Πέτρος Α. Κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταθόπουλος, Πέτρος Α.
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Κοινωνική πρόνοια -- Ελλάδα
  1. Η συγγραφή ενός βιβλίου με κεντρικό θέμα την Κοινωνική Πολιτική στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, σε μια περίοδο ραγδαίας και βίαιης συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Και τούτο διότι οι πολυάριθμες και πολυποίκιλες συνέπειες της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει την Ελλάδα από το 2010, είναι ιδιαίτερα αισθητές -αν όχι τραγικές- για τους οικονομικά αδύνατους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους και γενικά τις ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις παροχές της Κοινωνικής Πρόνοιας.
   Οι βασικές πολιτικές για την κοινωνική πρόνοια αλλάζουν από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα, αλλά τα θέματα με τα οποία ασχολούνται είναι καίρια και συναντώνται από την αρχαιότητα. Οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κρίσιμων και κατά κανόνα πολύπλοκων προβλημάτων, για τα οποία δεν υπάρχουν εύκολες και απλές λύσεις. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής επηρεάζονται συχνά από αντικρουόμενες αξίες, ιδεολογικές προσεγγίσεις, πολιτικές, θρησκευτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα: ποια είναι η ευθύνη της κοινωνίας για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κάθε ανθρώπου; Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε κοινωνία αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)