Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2011»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 7Z
  3. AMELib
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  5. Αρχείο σε μορφή ήχου (mp3)
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  8. Περιέχει το δέκατο κεφάλαιο