Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Babbie, Earl R. (1938-)
  1. Βογιατζής, Γιάννης
  1. Ζαφειρόπουλος, Κώστας
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2011
  1. Σημείωμα του συγγραφέα -- Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος στην 5η διεθνή έκδοση -- Κεφάλαιο 1. Βασικές Αρχές -- Κεφάλαιο 2. Έρευνα και θεωρία -- Κεφάλαιο 3. Δόμηση ενός ερευνητικού προγράμματος -- Κεφάλαιο 4. Κοινωνική μέτρηση -- Κεφάλαιο 5. Σύνθετα μέτρα -- Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία -- Κεφάλαιο 7. Κοινωνικά πειράματα -- Κεφάλαιο 8. Δειγματοληπτική έρευνα -- Κεφάλαιο 9. Έρευνα πεδίου -- Κεφάλαιο 10. Μη αντιδραστικές μέθοδοι -- Κεφάλαιο 11. Έρευνα αξιολόγησης -- Κεφάλαιο 12. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 13. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων -- Κεφάλαιο 14. Βιβλιογραφία κοινωνικής έρευνας -- Κεφάλαιο 15. Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής -- Παράρτημα Α. Τυχαίοι αριθμοί -- Γλωσσάρι -- Βιβλιογραφία.

εξώφυλλο της έκδοσης