Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου - Αθήνα: Νήσος (Εκδοτικός οργανισμός), 1996

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καψαμπέλη, Κική
  2. Σταυρακάκης, Γιάννης
  1. Κορωναίου, Αλεξάνδρα
  1. Αθήνα
  1. Νήσος (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 1996
εξώφυλλο της έκδοσης