Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου : θεωρητικές προσεγγίσεις και εθνογραφικές δοκιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Νιτσιάκος, Βασίλης Γ. (1958-)
  2. Μάνος, Ιωάννης
  3. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
  4. Αγγελίδου, Α. (Αλίκη)
  5. Αγγελόπουλος, Γιώργος Β.
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2018