Κλασική κοινωνική θεωρία : μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Craib, Ian (1945-)
  1. Καρασαρίνης, Μάρκος
  2. Λέκκας, Παντελής Ε. (1960-)
  1. Λέκκας, Παντελής Ε. (1960-)
 3. Δεύτερη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2012
εξώφυλλο της έκδοσης