1. Θέμα
    1. Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική) (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)