Ελλάδα -- Πολιτικές συνθήκες -- 1974- -- Κοινή γνώμη

  1. Θέμα
    1. Ελλάδα (Περιοχή)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1974- (Γεγονός)
    4. Κοινή γνώμη (Έννοια)