1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ειδική αγωγή (Έννοια)
    2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Περιοχή)