Επιστήμη & τεχνολογία σιτηρών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
  2. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
 5. 1116 σελίδες : εικόνες, γραφήματα
 6. 9789600231687
 7. 664.7