1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
  2. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016
 4. 1116 σελίδες : εικόνες, γραφήματα
 5. 9789600231687
 6. 664.7