Επιστήμη & τεχνολογία σιτηρών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
  2. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
 5. 1116 σελίδες : εικόνες, γραφήματα
 6. 9789600231687
 7. 664.7