1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
    2. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016