Επεξεργασία τροφίμων - Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λάζος, Ευάγγελος Σ.
  2. Λάζου, Ανδριάνα Ε.
 3. Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016