1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μπασκόζος, Γιάννης Ν.
  3. Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη
    1. Αθήνα: Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός), 2016