Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς : I.F.R.S. αναλυτική παρουσίαση - Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη. - Αθήνα: Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μπασκόζος, Γιάννης Ν.
  3. Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη
    1. Αθήνα
    1. Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2016