Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς : I.F.R.S. αναλυτική παρουσίαση - Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη. - Αθήνα: Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μπασκόζος, Γιάννης Ν.
 3. Τέταρτη έκδοση αναθρωρημένη
  1. Αθήνα
  1. Grant Thornton (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
 5. 1150 σελίδες : πίνακες
 6. 9786188263604