Τα οικονομικά της υγείας : βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2007
 5. 182 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
 6. Οικονομικά και πολιτικές της υγείας
 7. 9789600221121
 8. 338.473621