Τα οικονομικά της υγείας : βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2007