Τοπική δημοκρατία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2014

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κωστόπουλος, Τρύφωνας Ι.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2014
 5. 391 σελίδες
 6. 9789600227574
 7. 352.14094