Τοπική δημοκρατία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κωστόπουλος, Τρύφωνας Ι.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2014