Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου : ελληνική εμπειρία και πρακτική - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γούλα, Ασπασία Β.
 3. Δεύτερη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2007
 5. 502 σελίδες : γραφήματα, πίνακες
 6. Κοινωνικές επιστήμες και υγεία
 7. 9789600221619