Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου : ελληνική εμπειρία και πρακτική - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γούλα, Ασπασία Β.
  3. Δεύτερη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2007