Οικονομία, ανάπτυξη, περιβάλλον

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημαδάμα, Ζέφη
 2. 2008
 3. Ελληνική
  1. Βιώσιμη ανάπτυξη
  2. Περιβαλλοντική πολιτική
  3. Περιβαλλοντικές απόψεις
  4. Περιβαλλοντική οικονομική
  5. Περιβαλλοντική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
  1. Σε ποιο βαθμό η "αειφόρος ανάπτυξη" συγκροτεί ένα αυτοτελές επιστημονικό πεδίο, ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, κατά πόσο τελικά οι πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης απαντούν ικανοποιητικά στα σύγχρονα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα; Με άξονα αυτά τα κεντρικά ερωτήματα, το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο πραγματεύεται ζητήματα θεωρίας και πολιτικής που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικολογία, την οικονομία, την ανάπτυξη και τις πολιτικές διακυβέρνησης.