Οικονομία, ανάπτυξη, περιβάλλον : θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές της αειφόρου ανάπτυξης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δημαδάμα, Ζέφη
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2008
 5. 331 σελίδες : γραφήματα, πίνακες
 6. 9789600222012