Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής : ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρίση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Πατρίνα (1962-)
  2. Αναγνώστου-Δεδούλη, Άρτεμις
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
 5. 335 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
 6. Ένωση για την προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων
 7. 9789600232332
 8. 349.3