Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αποστολάκης, Ιωάννης Α.
  2. Λουκής, Ευριπίδης
  3. Χάλαρης, Ιωάννης
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2008