Διαχείριση πόρων πληροφόρησης

  1. Έννοια
  2. Ελληνική
    1. Δημόσια διοίκηση -- Διαχείριση πόρων πληροφόρησης