Τα μοντέλα κατ' οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας : η μεταρρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
  1. Στεργίου, Άγγελος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2013