Τα μοντέλα κατ' οίκον φροντίδας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας : η μεταρρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Στεργίου, Άγγελος
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2013