1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    1. Ο Γαβριήλ Αμίτσης είναι νομικός με ειδίκευση στον κλάδο του κοινωνικού δικαίου, διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγορεί στην Αθήνα και είναι επίκουρος καθηγητής δικαίου κοινωνικής ασφάλισης του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΑΤΕΙ Αθήνας. Είναι εμπειρογνώμονας ελληνικών και διεθνών οργανισμών σε θέματα κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και απασχόλησης, με συγγραφικό και ερευνητικό έργο στα πεδία του κοινωνικού δικαίου και της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

      Βιβλιονέτ