1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Bodenheimer, Thomas S.
  2. Grumbach, Kevin
 2. 2009
 3. Αγγλική
  1. Ιατρική πολιτική
  2. Ιατρική περίθαλψη
  1. This concise well-written book is recognized nationwide as the leading text to understanding how the U.S. health care system works.

   Amazon