1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hegde, M. N. (Mahabalagiri N.) (1941-)
  1. Γερμπανά, Ειρήνη
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα: Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (Εκδοτικός οργανισμός)
  1. Ευρέως αναγνωρισμένος ως μία από τις πιο πολύτιμες πηγές στη λογοπαθολογία, ο Οδηγός Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης του Hegde βρίσκεται πλέον στην 3η του έκδοση. Έχοντας σχεδιαστεί ως συμπληρωματικός τόμος στον Οδηγό Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης του Hegde, 3η έκδοση, προσφέρει στους κλινικούς και στους φοιτητές των επιστημών και διαταραχών της επικοινωνίας μία γρήγορη ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών. Τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά ενός εξειδικευμένου λεξικού όρων, ενός βιβλίου κλινικών πληροφοριών και ενός θεραπευτικού εγχειριδίου συνδυάζονται σε αυτή τη μοναδική και εύκολα προσβάσιμη πηγή. Οι τεχνικές αξιολόγησης δίνονται σε μορφή βημάτων. Οι πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Διαταραχών Επικοινωνίας του Hegde, επιτρέποντας την πληρέστερη κάλυψη των τεχνικών αξιολόγησης και την πρόσθεση δύο σημαντικών ενοτήτων, καθιστώντας αυτή την έκδοση πιο σχετική και χρήσιμη από ποτέ!

   Χαρακτηριστικά:
   - Οι νέες ενότητες περιλαμβάνουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης, την αναπτυξιακή απραξία, τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τις ψυχιατρικές διαταραχές που σχετίζονται με τις επικοινωνιακές διαταραχές και τις νέες μορφές άνοιας
   - Τα εργαλεία της αξιολόγησης παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο και αντιπροσωπεύουν τα πιο συνήθη εργαλεία για τις διαταραχές που συναντώνται περισσότερο συχνά
   - Χρήσιμα διαγράμματα και πίνακες αναδεικνύουν την πληθώρα των πληροφοριών για μια γρήγορη ανασκόπηση
   - Όπου είναι απαραίτητο, παρέχονται επίσημα αλλά και απλά πρωτόκολλα αξιολόγησης
   - Η ταχυλαλία, ο νευρογενής τραυλισμός και ο αναπτυξιακός τραυλισμός έχουν βελτιστοποιηθεί και αναθεωρηθεί στην κύρια ενότητα "Διαταραχές ροής της ομιλίας"
   - Οι ενότητες που συναντώνται σε πολλαπλά σημεία εμφανίζονται υπογραμμισμένες, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει μία κύρια ενότητα με πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Πολιτεία