Μνήμες : ατομικές, συλλογικές, ιστορικές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2005