Μετανάστες στην Ελλάδα - Έκτη έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)-Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαρβάκης, Αθανάσιος
  2. Παρσάνογλου, Δημήτρης
  3. Παύλου, Μίλτος
 3. Έκτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός)
  2. Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
 4. 2009
εξώφυλλο της έκδοσης