Οι κλασσικοί της κοινωνιολογίας : κοινωνική θεωρία και νεότερη κοινωνία - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αντωνοπούλου, Μαρία Ν.
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2011