1. Πρόσωπο
    1. Marx, Karl -- Οικονομικές θεωρίες